Xin chào! Người dùng Yahoo

Cám ơn bạn đã truy cập bookmarks.yahoo.com. Trang này hiện không còn hoạt động nữa. Tuy nhiên, đánh dấu trang Yahoo sẽ chỉ có thể truy cập được duy nhất qua Yahoo Thanh công cụ.


Tải xuống Yahoo Thanh công cụ, nút đánh dấu cho phép bạn:
  • Lưu và truy cập đánh dấu trang của bạn mọi lúc khi bạn trực tuyến
  • Tìm kiếm để tìm nhanh chóng mọi đánh dấu trang
  • Sắp xếp các đánh dấu trang sử dụng thư mục và thẻ
  • Mang các đánh dấu trang bên bạn, đăng nhập vào Yahoo Thanh công cụ trên bất kỳ máy tính nào để truy cập mọi đánh dấu trang của bạn

Bạn đã có sẵn đánh dấu trên trình duyệt? Chỉ cần nhập các đánh dấu của bạn vào Yahoo Thanh công cụ.

Web trong tầm tay bạn

Nhận Facebook, email, tin tức, thời tiết và nhiều cái khác – ngay từ thanh công cụ của bạn.
Kéo qua thanh công cụ để tìm hiểu thêm

Sự riêng tư | Điều khoản | Về Quảng cáo của chúng tôi | Chia Sẻ Ư Kiến Của Bạn | Trợ giúp